Flygfältet godkänt!

Vårt fält, Norrbyfältet, godkändes nyligen av Transportstyrelsen. Vi har blivit godkända för en flyghöjd upp till 250m från och med 2022-05-19. Tills dess gäller 120m.

Från och med 19 maj 2022 gäller följande: Då flygning genomförs över 120 meter GND ska alltid en observatör (caller) finnas behjälplig.

https://www.faltregister.se/detaljsida/?pdb=312

Lämna en kommentar