Avgift 2024

Hej alla nya och gamla medlemmar! I år är avgiften fastslagen till 500kr/år för seniora medlemmar och 150kr/år för juniorer.

Eventuell avgift för medlemskap i SMFF tillkommer, för närvarande 100kr/år för seniorer.

Betala avgiften till Bankgiro 5717-8352, ange ditt personnummer och namn i meddelandefältet.

Endast betalande medlemmar har rösträtt (stadgarna 2 kap 2 §). Ingen erlagd avgift = inte medlem, dvs avgiften kommer inte krävas in.

Väl mött!

Styrelsen

Lämna en kommentar