Fältregler

På fältet gäller de för SMFF och RCFF gemensamma säkerhetsreglerna på https://www.modellflygforbund.se/Dokumentarkiv/sakerhetsregler/

Om fältet

Fältets omfattning

Lokala fältregler

  • Vid motorkörning i depå skall modellen riktas ut från depån samt vara förankrad.
  • Maximal flyghöjd: 250m under förutsättning att observatör (caller) finns behjälplig, annars maximalt 120m
  • Centralt för flygning på vårt fält är att visa hänsyn till omgivningen. Det inkluderar alla som är på fältet såväl som de som befinner sig i omgivningen runtom det.