Fältregler

På fältet gäller de för SMFF och RCFF gemensamma säkerhetsreglerna på https://www.modellflygforbund.se/Dokumentarkiv/sakerhetsregler/

Om fältet

Fältets omfattning

Lokala fältregler

  • Vid motorkörning i depå skall modellen riktas ut från depån samt vara förankrad.
  • Innan 2022-05-19: Maximal flyghöjd: 120m (gäller fram till 2022-05-19)
  • Från och med 2022-05-19: Maximal flyghöjd: 250m under förutsättning att observatör (caller) finns behjälplig, annars maximalt 120m