Förslag till extrastämma

Inför extrastämman den 26/9 presenteras ett förslag på fyllnadsval till styrelsen. Då den av det konstituerande mötet valde ordföranden begärt entledigande behöver en ny ordförande väljas av en stämma. Kristoffer Sjöberg har ställt sig till förfogande att vara ordförande för föreningen. För att detta ska bli en realitet behöver en ny ledamot väljas som kan… Fortsätt läsa Förslag till extrastämma

Hello world!

Det här är klubbens första inlägg. Just nu väntar vi på att få vårt organisationsnummer av Riksidrottsförbundet och därefter kan vi utställa en fullmakt för att fysiska personer ska få representera föreningen och det öppnar upp för bankkonto etc. Organisationsnumret är startskottet för klubbens finansiella och till viss mån konkreta existens: Bildandemötet och dess protokoll… Fortsätt läsa Hello world!