Status

 • Ansökan hos Riksidrottsförbundet och Svenska Flygsportförbundet om att bilda en underordnad förening
  • RF och SFSF godkände föreningen 2021-07-21
 • RF ansöker för föreningens räkning att hos Skatteverket att erhålla organisationsnummer
  • Klart 2021-08-06
 • Föreningen ansöker om att bli kund hos en bank för bankgiro och bankkonto. Kräver organisationsnummerbevis, erhållet 2021-08-13
  • Ansökan inskickad 2021-08-16
  • Föreningen godkänd för att bli kund 2021-08-19
  • Klart 2021-08-24
 • Vid erhållet bankgironummer från banken, ring RF för att registrera det på föreningen
  • Klart 2021-08-25
 • Skicka ut information om medlemsavgifter för kvarvarande del av 2021
  • Klart 2021-08-27
 • Ansökan om befrielse att lämna särskild uppgift (Skatteverket)
  • Inskickad 2021-08-24
  • Nekad då föreningens verksamhet är nystartad och kan inte bestyrka att den omfattas av undantaget för verksamhetsåret 2021
 • Ansökan modellflygfält hos Transportstyrelsen
  • Ansökan skriven
  • Vid månadsskiftet Augusti/September öppnar höstens ansökningsomgång via RCFF.
  • Ansökan är för närvarande under behandling
  • Flygfältet godkänt 2022-03-11
 • Intyg från SMFF om fältets lämplighet (närhet till vägar/bebyggelse osv) till Haninge kommun
  • SMFF har åtagit sig att skriva och skicka till styrelsen 2021-08-26
 • Avtal med kommunen för att arrendera marken för fältet
  • Klart 2022-01-11
 • Ansöka om startbidrag för föreningar hos Haninge kommun
  • Klart