Förslag till extrastämma

Inför extrastämman den 26/9 presenteras ett förslag på fyllnadsval till styrelsen.

Då den av det konstituerande mötet valde ordföranden begärt entledigande behöver en ny ordförande väljas av en stämma. Kristoffer Sjöberg har ställt sig till förfogande att vara ordförande för föreningen. För att detta ska bli en realitet behöver en ny ledamot väljas som kan tänka sig att ta över rollen som klubbens kassör. Tomas Eriksson har ställt upp att väljas som ledamot och ta en kassörsroll. Tomas goda kontakt med Nynäshamns MFK Stratos kassör Christan Åkesson ses som en stor fördel.

Förslag:
Tomas Eriksson, nyval ledamot
Kristoffer Sjöberg, väljs som Ordförande

Lämna en kommentar