Hello world!

Det här är klubbens första inlägg. Just nu väntar vi på att få vårt organisationsnummer av Riksidrottsförbundet och därefter kan vi utställa en fullmakt för att fysiska personer ska få representera föreningen och det öppnar upp för bankkonto etc.

Organisationsnumret är startskottet för klubbens finansiella och till viss mån konkreta existens: Bildandemötet och dess protokoll skickas in till RF för organisationsnumret, organisationsnumret går in på fullmakten och lämnas in till banken för bankkonto, och bankkontot med organisationsnumret skickas in till Haninge kommun och där får vi vårt startbidrag samt möjlighet att underteckna arrende. När arrendet är klart vi ta nästa steg att få det godkänt som flygfält av Transportstyrelsen.

Det finns sannolikt flera förvecklingar längs vägen. Transportstyrelsen kan behöva underlag för sitt godkännande, och detta underlag behöver färdigställas. Exempelvis skulle det kunna handa om beslutade fältregler. Vi tar just nu ett steg i sänder, men försöker hålla blicken högt uppe nog för att vara förberedda på vad som kommer härnäst.

// Kristoffer

Lämna en kommentar